Solanki przeznaczone do mięsa kulinarnego i garmażeryjnego

DAN CULINARY INJECT

fosforanowe mieszanki funkcjonalna przeznaczona do solanek nastrzykowych stosowanych w produkcji uszlachetnionego mięsa kulinarnego (ang. enchanced meat). Poprawiające kruchosć mięsa, ułatwiające i skracające obróbkę termiczną, nadająca specyficzny, delikatny smak mięsa pieczonego. Produkt zalecany do nastrzyku mięs na poziomie 10-20% (w przypadku stosowania tunelu ociekowego nastrzyk można zwiększyć do poziomu 20-30%)

Zalecane dawkowanie: 2,0-4,0 kg/100kg solanki

Uwaga dot. aplikacji: Nastrzyknięte mięśnie schabu lub karkówkę poddać delikatnemu uplastycznianiu w masownicy. Gotowy półprodukt można pakować próżniowo lub w MAP. Polecamy również stosowanie owoców otrzymywanych w technologii restrukturyzacji, pozwalających na zdecydowane uatrakcyjnienie produkowanych przetworów. Technologia produkcji tego typu dodatków smakowych dostępna jest u naszych przedstawicieli.

 

DAN CULINARY MEAT

fosforanowe mieszanki funkcjonalna przeznaczona do solanek zalewowych stosowanych w produkcji mięsa garmażeryjnego. Poprawiające kruchosć mięsa, ułatwiające i skracające obróbkę termiczną, nadająca specyficzny, delikatny smak mięsa gotowanego, duszonego lub pieczonego.

Zalecane dawkowanie: 3,0-5,0 kg/100kg solanki